Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไขข้อข้องใจกระเบื้องปูพื้นบ้านแตกร่อน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไขข้อข้องใจกระเบื้องปูพื้นบ้านแตกร่อน คลายข้อสงสัยว่าทำไมกระเบื้องระเบิดคือลักษณะ กระเบื้องปูพื้น ที่ดันกันจนเกิดการแอ่นตัวและหลุดออกมาเป็นแผ่นหลายๆชิ้น

Categories
News

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก !

ขั้นตอน การให้ อาหารสายยาง ทางจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง สามารถให้ได้หลายทางขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยในกระบวนการให้อาหารว่าสามารถให้อาหารได้ทางไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด

Categories
News

บริการทำความสะอาด: วิธีการทำความสะอาดผ้าห่ม

บริการทำความสะอาด: วิธีการทำความสะอาดผ้าห่ม การทำความสะอาด ผ้าห่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะ เพราะนอกจากจะทำให้ผ้าห่มของเราหอมนุ่ม น่านอนแล้ว ยังช่วยทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้อีกด้วย วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการทำความสะอาดผ้าห่มมาแนะนำทุกๆ คนกันด้วยกับ…

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไขข้อข้องใจกระเบื้องปูพื้นบ้านแตกร่อน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ไขข้อข้องใจกระเบื้องปูพื้นบ้านแตกร่อน คลายข้อสงสัยว่าทำไมกระเบื้องระเบิดคือลักษณะ กระเบื้องปูพื้น ที่ดันกันจนเกิดการแอ่นตัวและหลุดออกมาเป็นแผ่นหลายๆชิ้น

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น

บริการด้านอาหาร: อาหารสมอง ต้องเลือกให้เป็น สมองดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะสมองมีบทบาทต่อการทำงานของอวัยวะหรือระบบอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประสาท การเคลื่อนไหวของแขน ขา ไปจนถึงการเดิน การทรงตัว และความจำ ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมองเพิ่มขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังเช่นหลาย ๆ ประเทศที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทมากเช่นกัน โดยจากสถิติพบว่า ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ