Categories
News

การตั้งเป้าหมายและผลชี้วัดของ Influencer Campaign

การตั้งเป้าหมายและผลชี้วัดของ Influencer Campaign เราจะวัดผลได้อย่างไรจากการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ พื้นฐานหลักในการตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จ (Perfomance) ของ Influencer Campaign นั้นไม่ต่างจากการวัดผลแคมเปญการตลาดทั่วไปมากนัก ต่างเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งหลักๆ จะมีดังนี้

1. การรับรู้และการมองเห็น (Impressions and reach)

การสร้าง Brand Awareness คือหน้าที่หลักของอินฟลูเอนเซอร์ที่นักการตลาดเลือกใช้ ยอดผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์จะไม่มีความหมายเลย หากแคมเปญที่พวกเขาดำเนินการมียอด Reach น้อยจนขัดแย้งกับจำนวนผู้ติดตามเกินไป อินฟลูเอนเซอร์ที่ดีจะต้องสามารถเลือก Content ที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญให้ได้มากที่สุด ดังนั้นยอด Reach สัมพันธ์กันกับยอดผู้ติดตามในแต่ละช่องทางมากแค่ไหน อาจเป็นคำถามที่นักการตลาดต้องฉุกคิดทันทีหลังจบแคมเปญ

2. ยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น (Follower Growth)

สิ่งที่สำคัญกว่ายอดผู้ติดตามคือการเรียนรู้ความซื่อตรงของอินฟลูเอนเซอร์ ยอดผู้ติดตามคือตัวชี้วัดที่จะชี้ว่า ผู้ติดตามเหล่านั้นสนใจโปรไฟล์และ Content ของเขาจริงๆ หรือเปล่า หากเป็นแคมเปญที่ใช้ระยะเวลานาน การพบว่ายอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั้นอาจหมายถึง Content ของเขามีคุณค่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือขยายกลุ่มได้มากขึ้น ขณะเดียวกันหากผู้ติดตามลดลงนั้นก็อาจหมายถึง Content ของเขาไม่มีคุณค่าหรืออาจขัดแย้งกับความต้องการของผู้ติดตาม

3. การมีส่วนร่วม (Engagement)

การมีส่วนร่วมของผู้ติดตามคือผลชี้วัดว่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นมีอิทธิพลต่อผู้ติดตามอย่างไร ซึ่งจะส่งผลไปถึงการไลค์และการแชร์ รวมไปถึงสามารถสะท้อนได้ว่า ผู้ติดตามของเขามีทัศนคติหรือมุมมองที่ดีต่ออินฟลูเอนเซอร์หรือไม่

4. กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าหรือบริการ (Lead Generation)

การรับรู้และการสร้างยอดขายคือสิ่งที่บอกว่าแคมเปญนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ จริงอยู่ที่ว่าหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์คือช่วยทำให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักแบรนด์ผ่านแคมเปญและ Content ต่างๆ แต่หัวใจหลักของการทำแคมเปญนั้นคือการสร้างยอดขาย เราอาจวัดยอดขายจากอินฟลูเอนเซอร์ได้จากการคลิกลิงก์ การทำแบบสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามตว่าเขาสนใจสินค้านั้นมากแค่ไหนผ่าน Content ที่อินฟลูเอนเซอร์สร้างขึ้นมา

ยอดผู้ติดตามบทส่งท้าย

เพราะผู้บริโภคต้องอยู่ท่ามกลางข่าวสาร และโฆษณามากมายตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน การทำโฆษณาผ่านแบรนด์โดยตรงอาจเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณมีสุดยอดเครื่องมือทางการตลาด ที่เข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกถูกยัดเยียดมากเกินไป “Influencer Markering” คือทางออกของการตลาดยุคใหม่ ที่อาจสร้างยอดขายให้คุณได้มากกว่าที่คิด และเฟรนด์ลี่กับผู้บริโภคสุดๆ อย่ารอที่จะเรียนรู้และทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อย่างจริงจัง เพราะอินฟลูอินเซอร์ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณอาจมีไม่มากนัก และพวกเขาอาจถูกช่วงชิงโดยแบรนด์คู่แข่งของคุณไปเสียก่อน